Thông tin đấu thầu

Kế hoạch hoạt đông, kế hoạch tài chính và kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020

Ngày đăng: 06.04.2020   -   Lượt xem: 857

Chi tiết trong file đính kèm

File đính kèm: 670_QD_BGDDT_KHHHD KHTC KHLCNT.pdf

↓ Tải xuống

Tin khác

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2