Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu (bổ sung) : Gói thầu Thuê văn phòng dự án: Giai đoạn 1 (340m2): 21 tháng từ tháng 1 2021 đến tháng 9 2023; Giai đoạn 2 (235m2): 09 tháng từ tháng 10 2023 đến hết tháng 6 2024

Ngày đăng: 08.10.2021   -   Lượt xem: 4035

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2