Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu: "Gói thầu: Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường"

Ngày đăng: 22.10.2020   -   Lượt xem: 960

Bên mời thầu: Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Địa chị: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3 974 1480; Email: lsemdap2@moet.edu.vn

Nội dung đăng tải Kết quả lựa chọn nhà thầu:

  1. Gói thầu: Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
  3. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
  4. Cụ thể:

Tên dự án:

Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Khoản vay số:

3201-VIE (SF)

Hình thức lựa chọn:

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Hình thức hợp đồng:        Trọn gói                               Thời gian thực hiện hợp đồng:     9 tháng

Gói thầu:

S/2020/05 "Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường môn Vật lí, Hóa học, Sinh học tại Cần Thơ" 

Giá dự toán:

1.777.500.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm bảy mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty TNHH Thương mại  & Đầu tư Dolphin

Giá gói thầu:

1.697.880.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 60/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 19/10/2020 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020

 

Giám đốc dự án

(đã ký)

Đào Ngọc Nam

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2