Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu: S/2020/28 “Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên Trường THCS các huyện Dự án về TVHN cho học sinh khu vực khó khăn và DTTS, Gói 1 tại Cần Thơ

Ngày đăng: 14.01.2021   -   Lượt xem: 759

Bên mời thầu: Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Địa chị: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3 974 1480; Email: lsemdap2@moet.edu.vn

Nội dung đăng tải Kết quả lựa chọn nhà thầu:

  1. Gói thầu: S/2020/28 “Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên Trường trung học cơ sở các huyện Dự án về Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số, Gói 1 tổ chức tại Cần Thơ”
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
  3. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
  4. Cụ thể:

Tên dự án:

Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Khoản vay số:

3201-VIE (SF)

Hình thức lựa chọn:

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Hình thức hợp đồng:        Trọn gói                               Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng

Gói thầu:

S/2020/28 “Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên Trường trung học cơ sở các huyện Dự án về Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số, Gói 1 tổ chức tại Cần Thơ”

Giá dự toán:

501.450.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm linh một triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí.

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty Cổ phần Kiến tạo Nhất Tâm.

Giá trúng thầu:

482.770.000 VND (Bốn trăm tám mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 09/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 11/01/2021 của Giám đốc Ban QLDA Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2021

 

Giám đốc dự án

(đã ký)

Đào Ngọc Nam

 

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2