Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu: "Gói thầu: S/2020/58 “Thuê văn phòng dự án năm 2021"

Ngày đăng: 29.12.2020   -   Lượt xem: 813

Bên mời thầu: Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Địa chị: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3 974 1480; Email: lsemdap2@moet.edu.vn

Nội dung đăng tải Kết quả lựa chọn nhà thầu:

  1. Gói thầu: S/2020/58 “Thuê văn phòng dự án năm 2021”
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu trong nước
  3. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
  4. Cụ thể:

Tên dự án:

Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Khoản vay số:

3201-VIE (SF)

Hình thức lựa chọn:

Chỉ định thầu trong nước

Hình thức hợp đồng:        Trọn gói                               Thời gian thực hiện hợp đồng:     9 tháng

Gói thầu:

S/2020/58 “Thuê văn phòng dự án năm 2021”

Giá dự toán:

379.449.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi chin nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại dịch vụ Minh Thủy

Giá trúng thầu:

379.449.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi chin nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 111/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 25/12/2020 của Giám đốc Ban QLDA Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

 

Giám đốc dự án

(đã ký)

Đào Ngọc Nam

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2