Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu: S/2020/09 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường môn Vật lí, Hóa học, Sinh học tại Yên Bái”

Ngày đăng: 15.01.2021   -   Lượt xem: 2641

Bên mời thầu: Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Địa chị: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3 974 1480; Email: lsemdap2@moet.edu.vn

Nội dung đăng tải Kết quả lựa chọn nhà thầu:

  1. Gói thầu: S/2020/09 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường môn Vật lí, Hóa học, Sinh học tại Yên Bái”
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
  3. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
  4. Cụ thể:

Tên dự án:

Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Khoản vay số:

3201-VIE (SF)

Hình thức lựa chọn:

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Hình thức hợp đồng:        Trọn gói                               Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng

Gói thầu:

S/2020/09 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường môn Vật lí, Hóa học, Sinh học tại Yên Bái”

Giá dự toán:

858.900.000 VND (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tám triệu, chín trăm nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí.

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty Cổ phần Thương mại truyền thông Ngô Quyền Hà Nội.

Giá trúng thầu:

816.660.000 VND (Bằng chữ: Tám trăm mười sáu triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí.

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 14/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 15/01/2021 của Giám đốc Ban QLDA Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

  

Giám đốc dự án

      (đã ký)

Đào Ngọc Nam

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2