Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu ICB/2019/01: Cung cấp đồ gỗ cho các trường mới xây giai đoạn 2

Ngày đăng: 01.06.2020   -   Lượt xem: 5744

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

 

Số TBMT

20191228670-01

   

Số hiệu KHLCNT

20190510147

   

Tên gói thầu

Gói thầu ICB/2019/01: Cung cấp đồ gỗ cho các trường mới xây giai đoạn 2

   

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019 - Dự án: Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

   

Chủ đấu tư

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

   

Hình thức lựa chọn NT

Đấu thầu rộng rãi

   

Giá dự toán

 21.258.726.000 VND

   

Giá gói thầu

    

     

21.258.726.000  VND

   

914.000  USD   (Tỷ giá USD /VND : 23.259)   

   
     
       

 

Tổng giá gói thầu   

21.258.726.000  VND

Ngày quy đổi

14/05/2019

   

Đính kèm thông báo kết quả LCNT

QD 449 25.5.2020 - ICB.2019.01 DG 2.pdf

Nhà thầu trúng thầu

0102978077 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KINH BẮC,

2600256991 - Công ty TNHH mộc xây dựng Thanh Bình,

0100774751 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGỌC DIỆP

   

Giá trúng thầu

    

21.144.997.910  VND

   

Tổng giá trúng thầu   

21.144.997.910  VND

   

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

   

Thời gian thực hiện HĐ

15  Tháng

   

Văn bản phê duyệt

449/QĐ-QLCDA ngày 25/5/2020

   

Ngày phê duyệt

25/05/2020

   

Thời điểm hoàn thành

29/05/2020

   

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2