Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu ICB/2020/01-05 “In tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS"

Ngày đăng: 08.10.2021   -   Lượt xem: 3009

  1. Gói thầu: In tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS tại các tỉnh thuộc Dự án
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế
  3. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
  4. Cụ thể:

Tên dự án:

Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Khoản vay số:

3201-VIE (SF)

Hình thức lựa chọn:

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

Hình thức hợp đồng:   Trọn gói                              Thời gian thực hiện hợp đồng:   12 tháng

Gói thầu:

ICB/2020/01 “In tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS tại các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng và Trà Vinh”

Giá dự toán:

17.061.844.690 VND (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, không trăm sáu mươi mốt triệu, tám trăm bốn mươi tư nghìn, sáu trăm chín mươi đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Liên danh Công ty TNHH In Thanh Bình và Công ty Cổ phần sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Thăng Long, Công ty TNHH Chung Phát Hưng Yên

Giá trúng thầu:

16.566.292.941 VND (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, năm trăm sáu mươi sáu triệu, hai trăm chín mươi hai nghìn, chín trăm bốn mươi mốt đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 128/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 09/08/2021 của Giám đốc Ban QLDA Giáo dục THCS khu vực KKN, giai đoạn 2

Gói thầu:

ICB/2020/02 “In tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Ninh Thuận”

Giá dự toán:

21.363.961.476 VND (Bằng chữ: Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu chin trăm sáu mươi mốt bốn trăm bảy mươi sáu đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Liên danh Công ty TNHH In và Dịch vụ Thương mại Phú Thịnh – Công ty TNHH Thương mại In Tuấn Bằng

Giá trúng thầu:

20.678.218.660 VND (Bằng chữ: Hai mươi tỷ sáu trăm bảy mươi tám triệu hai trăm mười tám nghìn sáu trăm sáu mươi đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 129/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 09/08/2021 của Giám đốc Ban QLDA Giáo dục THCS khu vực KKN, giai đoạn 2

Gói thầu:

ICB/2020/03 “In tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên”

Giá dự toán:

26.548.886.100 VND (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ năm trăm bốn mươi tám triệu tám trăm tám mươi sáu nghìn một trăm đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Liên danh Công ty TNHH In và Dịch vụ Thương mại Phú Thịnh – Công ty TNHH Thương mại In Tuấn Bằng

Giá trúng thầu:

25.738.597.500 VND (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ bảy trăm ba mươi tám triệu năm trăm chín mươi bảy nghìn năm trăm đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 130/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 09/08/2021 của Giám đốc Ban QLDA Giáo dục THCS khu vực KKN, giai đoạn 2

Gói thầu:

ICB/2020/04 "In tài liệu giáo dục địa phương cấp Trung học cơ sở tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai"

Giá dự toán:

18.243.709.770 VND (Bằng chữ: Mười tám tỷ hai trăm bốn mươi ba triệu bảy trăm linh chín nghìn bảy trăm bảy mươi đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Liên danh Công ty TNHH In Thanh Bình và Công ty Cổ phần sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Thăng Long, Công ty TNHH Chung Phát Hưng Yên

Giá trúng thầu:

17.688.940.148 VND (Bằng chữ: Mười bảy tỷ sáu trăm tám mươi tám triệu chín trăm bốn mươi nghìn một trăm bốn mươi tám đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 131/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 09/08/2021 của Giám đốc Ban QLDA Giáo dục THCS khu vực KKN, giai đoạn 2

Gói thầu:

ICB/2020/05 "In tài liệu giáo dục địa phương cấp Trung học cơ sở tại các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn"

Giá dự toán:

12.853.455.670 VND (Bằng chữ: Mười hai tỷ tám trăm năm mươi ba triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Liên danh Công ty TNHH Thương mại In Bao bì Tuấn Bằng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản Giáo dục

Giá trúng thầu:

12.601.387.370 VND (Bằng chữ: Mười hai tỷ sáu trăm linh một triệu ba trăm tám mươi bảy nghìn ba trăm bảy mươi đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 132/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 09/08/2021 của Giám đốc Ban QLDA Giáo dục THCS khu vực KKN, giai đoạn 2

File đính kèm: qd 2993 khtc,hđ,lcnt 2021 27.9 (dang HTMDTQG).pdf

↓ Tải xuống

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2