Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu: "Gói thầu ICB.2019.03 - Cung cấp sách tham khảo cho thư viện các trường Trung học cơ sở thuộc các huyện dự án"

Ngày đăng: 06.04.2020   -   Lượt xem: 6067

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

 

Số TBMT

20191119646-01

   

Số hiệu KHLCNT

20190953059

   

Tên gói thầu

ICB.2019.03 - Cung cấp sách tham khảo cho thư viện các trường Trung học cơ sở thuộc các huyện dự án

   

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

   

Chủ đấu tư

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

   

Hình thức lựa chọn NT

Đấu thầu rộng rãi

   

Giá dự toán

 16.862.775.000 VND

   

Giá gói thầu

 

659.091  USD   (Tỷ giá USD /VND : 23.259)   

   

Nguồn đối ứng   

1.532.977.431  VND

   

Tổng giá gói thầu   

16.862.775.000  VND

Ngày quy đổi

07/11/2019

   

Đính kèm thông báo kết quả LCNT

QD 232.pdf

Nhà thầu trúng thầu

Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt

   

Giá trúng thầu

    

15.919.467.960  VND

   

Tổng giá trúng thầu   

16.743.302.906  VND

   

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

   

Thời gian thực hiện HĐ

9  Tháng

   

Văn bản phê duyệt

232/QĐ-QLCDA ngày 26/3/2020

   

Ngày phê duyệt

26/03/2020

   

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2