Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu: "Gói thầu ICS/2019/01: Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước về tái định cư"

Ngày đăng: 09.12.2019   -   Lượt xem: 6436

Số TBMT

20191005552-00

Số hiệu KHLCNT

20190510147

Tên gói thầu

Gói thầu ICS/2019/01: Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước về tái định cư

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019 - Dự án: Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

Chủ đấu tư

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Hình thức lựa chọn NT

Tuyển chọn tư vấn cá nhân

Giá dự toán

 244.219.500 VND

Giá gói thầu

    

     

244.219.500  VND

   
     
     
       

 

Tổng giá gói thầu   

244.219.500  VND

Ngày quy đổi

14/05/2019

Đính kèm thông báo kết quả LCNT

QD phe duyet KQLCNT.pdf

 


 

 

Nhà thầu trúng thầu

Ông Đoàn Thanh Bình

   

Giá trúng thầu

    

     

238.010.000  VND

   
     
     

 

Tổng giá trúng thầu   

238.010.000  VND

   

Hình thức hợp đồng

Theo thời gian

   

Thời gian thực hiện HĐ

3  Tháng

   

Văn bản phê duyệt

162/QĐ-DATHCSKKN2

   

Ngày phê duyệt

27/11/2019

   

 

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2