Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu S/2020/30 “Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên Trường THCS các huyện Dự án về TVHN cho học sinh khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số, Gói 3 tổ chức tại H

Ngày đăng: 15.12.2020   -   Lượt xem: 669

Tên dự án:

Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Khoản vay số:

3201-VIE (SF)

Hình thức lựa chọn:

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Hình thức hợp đồng:        Trọn gói                               Thời gian thực hiện hợp đồng:     9 tháng

Gói thầu:

S/2020/30 “Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên Trường trung học cơ sở các huyện Dự án về Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số, Gói 3 tổ chức tại Hải Phòng”

Giá dự toán:

1.663.350.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm sáu mươi ba triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại dịch vụ Minh Thủy

Giá trúng thầu:

1.539.170.000 VND (Một tỷ, năm trăm ba mươi chin triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 101/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 16/12/2020 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2