Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu Thuê văn phòng dự án: Giai đoạn 1 (133m2): 03 tháng từ tháng 10/2021 đến hết tháng 12/2021

Ngày đăng: 08.10.2021   -   Lượt xem: 3695

 
 

Số TBMT

20210980900-00

Chủ đầu tư

 

Hình thức đấu thầu

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Tên gói thầu

Thuê văn phòng dự án: Giai đoạn 1 (133m2): 03 tháng từ tháng 10 2021 đến hết tháng 12 2021

Giá gói thầu

107.510.550 VND

Giá dự toán

107.510.550 VND

Thời điểm hoàn thành

08/10/2021 16:03

Thời điểm đăng tải TBMT

30/09/2021 16:33

 

 

 

Tên nhà thầu

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ HQ Bà Triệu

Số ĐKKD

0107447231

Giá dự thầu (VND)

106.932.000 VND

Tỷ lệ giảm giá (%)

-

Điểm kỹ thuật

 

Giá đánh giá

106.932.000 VND

Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)

106.932.000 VND

Giá trúng thầu

106.932.000 VND

Thời gian thực hiện hợp đồng

3 tháng

Ngày phê duyệt

08/10/2021

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2