Thông tin đấu thầu

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: ICB/2015/01 - Thiết bị cho Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện

Ngày đăng: 26.09.2016   -   Lượt xem: 8956

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

  1. Thông tin chung
  1. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
  2. Tên gói thầu: ICB/2015/01 - Thiết bị cho Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện
  3. Số thông báo mời thầu: Số 90 ngày 18 tháng 05 năm 2016 của Báo Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo Vietnamnews số 8830 ngày 18 tháng 05 năm 2016.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu1: Đấu thầu rộng rãi quốc tế
  5. Giá gói thầu1: 2.648.800 USD (Hai triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn tám trăm đô la Mỹ) bao gồm thuế, phí. Trong đó:
  • Lô 1: 1.505.750 USD (Một triệu, năm trăm linh năm nghìn, bảy trăm năm mươi đô la Mỹ);
  • Lô 2: 1.143.050 (Một triệu, một trăm bốn mươi ba nghìn, không trăm năm mươi đô la Mỹ).
  1. Nội dung

STT

Tên lô

Đơn vị trúng thầu

Giá trúng thầu

(USD)

Quyết định
phê duyệt

Hình thức
 hợp đồng

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

1

Lô 1: Thiết bị cho TTGDTX huyện khu vực Trung du, miền núi phía Bắc

 

Liên danh công ty cổ phần TBGD Hải Hà và công ty TNHH tích hợp hệ thống CMC

1.499.476 USD

Quyết định số 3685/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2016

Trọn gói

120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

2

Lô 2: Thiết bị cho TTGDTX huyện khu vực Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long

Liên danh công ty cổ phần TBGD Hải Hà và công ty TNHH tích hợp hệ thống CMC

1.137.129,84 USD

Quyết định số 3685/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2016

Trọn gói

120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

 

 

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2