Thông tin đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn: Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, Gói 1

Ngày đăng: 27.11.2018   -   Lượt xem: 7031

Số TBMT

20180862071-00

Số hiệu KHLCNT

20180566928

Tên gói thầu

Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, Gói 1

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Bên mời thầu

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Thời điểm đóng thầu

12/09/2018 08:30

Hình thức lựa chọn NT

Chào hàng cạnh tranh

Giá dự toán

1.163.100.000 VND

Giá gói thầu

1.163.100.000 VND

Đính kèm thông báo kết quả LCNT

cv den 250.pdf

 
 

Nhà thầu trúng thầu

nhà nghỉ Bankstar 1

   

Giá trúng thầu

998.000.000 VND

   
   
   
   

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

   

Thời gian thực hiện HĐ

9 Tháng

   

Văn bản phê duyệt

QĐ 2230A/QĐ-QLCDA ngày 12/10/2018

   

Ngày phê duyệt

12/10/2018

   

Thời điểm hoàn thành

27/11/2018

   

 

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2