Thông tin đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn: Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, Gói 1

Ngày đăng: 27.11.2018   -   Lượt xem: 7550

Số TBMT

20180825728-00

Số hiệu KHLCNT

20180566928

Tên gói thầu

Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, Gói 1

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Bên mời thầu

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Thời điểm đóng thầu

23/08/2018 10:00

Hình thức lựa chọn NT

Chào hàng cạnh tranh

Giá dự toán

1.476.600.000 VND

Giá gói thầu

1.476.600.000 VND

Đính kèm thông báo kết quả LCNT

cv den 246.pdf

 
 

Nhà thầu trúng thầu

Công ty cổ phần du lịch thương mại Công Đoàn Giao Thông Vận Tải Suntravel

   

Giá trúng thầu

1.450.900.000 VND

   
   
   
   

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

   

Thời gian thực hiện HĐ

9 Tháng

   

Văn bản phê duyệt

QĐ 2157/QĐ-QLCDA ngày 1/10/2018

   

Ngày phê duyệt

01/10/2018

   

Thời điểm hoàn thành

27/11/2018

   

 

 

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2