Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN: Gói thầu S/2018/15 “Dịch vụ bồi dưỡng trực tuyến cho giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu

Ngày đăng: 10.08.2018   -   Lượt xem: 6305

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

GÓI THẦU CHỈ ĐỊNH THẦU

Gói thầu S/2018/15 Dịch vụ bồi dưỡng trực tuyến cho giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Thiết bị và Công nghệ Giáo dục Việt Nam;

- Mã số doanh nghiệp: 0106012848

- Giá đề nghị trúng thầu: 198.990.000 VND (Một trăm chín mươi tám triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí;

- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng;

- QĐ phê duyệt KQLCNT số 1660/QĐ-QLCDA ngày 03/8/2018 do Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2