Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp cho cán bộ thư viện trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, Gói 2

Ngày đăng: 23.04.2019   -   Lượt xem: 6932

Số TBMT

20190310139-00

Số hiệu KHLCNT

20190103803

Tên gói thầu

Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp cho cán bộ thư viện trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, Gói 2

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Bên mời thầu

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Thời điểm đóng thầu

22/03/2019 09:15

Hình thức lựa chọn NT

Chào hàng cạnh tranh

Giá dự toán

707.290.000 VND

Giá gói thầu

707.290.000 VND

Đính kèm thông báo kết quả LCNT

18QD-DATHCSKKN2 Phe duyet LCNT Thu vien G2.pdf

 
 

Nhà thầu trúng thầu

Công ty cổ phần du lịch thương mại Công Đoàn Giao Thông Vận Tải Suntravel

   

Giá trúng thầu

651.090.000 VND

   
   
   
   

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

   

Thời gian thực hiện HĐ

9 Tháng

   

Văn bản phê duyệt

18/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 10/04/2019

   

Ngày phê duyệt

10/04/2019

   

Thời điểm hoàn thành

18/04/2019

   
File đính kèm: 18QD-DATHCSKKN2 Phe duyet LCNT Thu vien G2.pdf

↓ Tải xuống

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2