Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Dịch vụ Bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ thư viện trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện

Ngày đăng: 23.04.2019   -   Lượt xem: 7601

Số TBMT

20190448061-00

Số hiệu KHLCNT

20190103803

Tên gói thầu

Dịch vụ Bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ thư viện trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Chủ đấu tư

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Hình thức lựa chọn NT

Chỉ định thầu

Giá dự toán

 138.627.500 VND

Giá gói thầu

 

Tổng giá gói thầu   

138.627.500  VND

Ngày quy đổi

03/01/2019

Đính kèm thông báo kết quả LCNT

20QĐ-DATHCSKKN2 PD LCNT S.2018.22.pdf

 
 

Nhà thầu trúng thầu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VIỆT NAM

   

Giá trúng thầu

    

     

137.087.500  VND

   
     
     

 

Tổng giá trúng thầu   

137.087.500  VND

   

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

   

Thời gian thực hiện HĐ

6  Tháng

   

Văn bản phê duyệt

20/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 11/04/2019

   

Ngày phê duyệt

11/04/2019

   

Thời điểm hoàn thành

18/04/2019

   


 

File đính kèm: 20QĐ-DATHCSKKN2 PD LCNT S.2018.22.pdf

↓ Tải xuống

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2