Thông tin đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: FBS/2019/01 “Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS tại các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng và Trà Vinh”

Ngày đăng: 01.06.2020   -   Lượt xem: 3761

Tên dự án:

Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Khoản vay số:

3201-VIE (SF)

Hình thức lựa chọn:

Dựa trên ngân sách cố định

Hình thức hợp đồng:     Trọn gói                               Thời gian thực hiện hợp đồng:     9 tháng

Gói thầu:

FBS/2019/01 “Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS tại các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng và Trà Vinh”

Giá dự toán:

9.279.094.000 VND (Bằng chữ: Chín tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, không trăm chín mươi tư nghìn đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản Giáo dục

Giá gói thầu:

9.174.462.000 VND (Bằng chữ: Chín tỷ, một trăm bảy mươi tư triệu, bốn trăm sáu mươi hai nghìn đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 423/QĐ-QLCDA ngày 20/05/2020 của Giám đốc Ban Quản lý Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2