Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: FBS/2019/04 “Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai”

Ngày đăng: 01.06.2020   -   Lượt xem: 4005

Tên dự án:

Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Khoản vay số:

3201-VIE (SF)

Hình thức lựa chọn:

Dựa trên ngân sách cố định

Hình thức hợp đồng:     Trọn gói                               Thời gian thực hiện hợp đồng:     9 tháng

Gói thầu:

FBS/2019/04 “Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai”

Giá dự toán:

6.965.508.000 (Bằng chữ: Sáu tỷ, chín trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm linh tám nghìn đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

Giá gói thầu:

6.939.325.800 VND (Bằng chữ: sáu tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu, ba trăm hai mươi lăm nghìn, tám trăm đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 426/QĐ-QLCDA ngày 20/05/2020 của Giám đốc Ban Quản lý Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2