Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: FBS/2019/05 “Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS tại các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang và Lạng Sơn”

Ngày đăng: 01.06.2020   -   Lượt xem: 2327

Gói thầu:

FBS/2019/05 “Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS tại các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang và Lạng Sơn”

Giá dự toán:

9.279.094.000 VND (Bằng chữ: Chín tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, không trăm chín mươi tư nghìn đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản Giáo dục

Giá gói thầu:

9.245.071.000 VND (Bằng chữ: Chín tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu, không trăm bảy mươi mốt nghìn đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 427/QĐ-QLCDA ngày 20/05/2020 của Giám đốc Ban Quản lý Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2