Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Gói S/2018/18 “Dịch vụ bồi dưỡng trực tuyến cho giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khó khăn và DTTS

Ngày đăng: 24.09.2018   -   Lượt xem: 6990

 

Gói thầu: S/2018/18 Dịch vụ bồi dưỡng trực tuyến cho giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Công nghệ Viking;

- Mã số doanh nghiệp: 0104877363 ;

- Giá trúng thầu: 253.440.000 VND (Hai trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí;

- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng;

- QĐ phê duyệt KQLCNT số 2001/QĐ-QLCDA ngày 13/9/2018 do Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2