Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU CHỈ ĐỊNH THẦU Gói thầu: S/2018/28 “Tuyển công ty kiểm định chất lượng hàng hóa cho gói thầu Cung cấp đồ gỗ cho các trường mới xây giai đoạn 1”

Ngày đăng: 24.09.2018   -   Lượt xem: 5954

Gói thầu: S/2018/28 Tuyển công ty kiểm định chất lượng hàng hóa cho gói thầu Cung cấp đồ gỗ cho các trường mới xây giai đoạn 1

- Tên nhà thầu trúng thầu: Chi nhánh Công ty Cổ phần giám định Eurocontrol;

- Mã số doanh nghiệp: 0310874946 – 001;

- Giá trúng thầu: 245.200.000 VND (Hai trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí;

- Nguồn vốn: Vốn Đối ứng Trung ương;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng;

- QĐ phê duyệt KQLCNT số 1999/QĐ-QLCDA ngày 13/9/2018 do Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2