Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Gói thầu: Cung cấp thiết bị cho các trường mới xây giai đoạn 1

Ngày đăng: 01.04.2019   -   Lượt xem: 6956

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Cung cấp thiết bị cho các trường mới xây giai đoạn 1

Số TBMT

20190371258-00

Số hiệu KHLCNT

20161202945

Tên gói thầu

Cung cấp thiết bị cho các trường mới xây giai đoạn 1 (Lô 1: Thiết bị cho các trường mới xây khu vực miền Bắc; Lô 2: Thiết bị cho các trường mới xây khu vực miền Nam)

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Chủ đầu tư

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Hình thức lựa chọn NT

Đấu thầu rộng rãi

Giá dự toán

 

Giá gói thầu

    

     

2.427.273  USD   (Tỷ giá USD /VND : 22.724)   

   
     
     

Nguồn đối ứng   

5.515.728.348  VND

   

 

Tổng giá gói thầu   

60.673.080.000  VND

Ngày quy đổi

12/03/2018

File đính kèm: 319 QĐ-QLCDA - ICB.2017.02.pdf

↓ Tải xuống

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2