Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Gói thầu ICB/2019/04 “Cung cấp Thiết bị cho các trường mới xây giai đoạn 1”

Ngày đăng: 04.12.2019   -   Lượt xem: 4506

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu ICB/2019/04 “Cung cấp Thiết bị cho các trường mới xây giai
đoạn 1”
Lô 1: Thiết bị cho các trường mới xây khu vực miền Bắc
- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Thiết bị giáo dục
Hải Hà và Công ty cổ phần điện ảnh truyền hình;
- Giá đề nghị trúng thầu: 33.299.136.815 VND (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ,
hai trăm chín mươi chín triệu, một trăm ba mươi sáu nghìn, tám trăm mười năm
đồng), đã bao gồm thuế, phí;
- Giá trên đã bao gồm: Thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, bảo
hành và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng;
- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
Lô 2: Thiết bị cho các trường mới xây khu vực miền Nam
- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Thiết bị giáo dục và
khoa học kỹ thuật Long Thành và Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi
Tràng An;
- Giá đề nghị trúng thầu: 28.324.556.048 VND (Bằng chữ: Hai mươi tám
tỷ, ba trăm hai mươi tư triệu, năm trăm năm mươi sáu nghìn, không trăm bốn
mươi tám đồng), đã bao gồm thuế, phí;
- Giá trên đã bao gồm: Thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, bảo
hành và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng;
- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2