Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Gói thầu LCS/2018/01 “ Tuyển công ty kiểm toán độc lập (giai đoạn 2018-2021)”

Ngày đăng: 28.03.2019   -   Lượt xem: 5408

Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 thông báo Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm gói thầu LCS/2018/01 “ Tuyển công ty kiểm toán độc lập (giai đoạn 2018-2021)” thuộc dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2.

Số TBMT

20181135271-00

Số hiệu KHLCNT

20180566928

Tên gói thầu

Tuyển công ty kiểm toán độc lập (giai đoạn 2018-2021)

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Bên mời thầu

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Danh sách ngắn

1. Grant Thorton Vietnam

2. Mazars Vietnam Co.,Ltd

3. AASC Auditing Firm Company Limited

Văn bản phê duyệt

Quyết đinh số 309/QĐ-QLDA ngày 20 tháng 3 năm 2019

 

File đính kèm: QĐ - 309.pdf

↓ Tải xuống

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2