Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: GÓI THẦU: NCB/2018/02 “IN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ GIÁO DỤC TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH”

Ngày đăng: 17.01.2019   -   Lượt xem: 4124

Số TBMT

20181053609-00

Số hiệu KHLCNT

20180566928

Tên gói thầu

In tài liệu hướng dẫn về giáo dục tư vấn hướng nghiệp cho học sinh

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Bên mời thầu

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Thời điểm đóng thầu

27/11/2018 09:00

Hình thức lựa chọn NT

Đấu thầu rộng rãi

Giá dự toán

2.656.497.600 VND

Giá gói thầu

2.656.497.600 VND

Đính kèm thông báo kết quả LCNT

QĐ 2681 - 10.12.2018 - KQ NCB02 In TVHN.pdf

 


 

Top of Form

 

Nhà thầu trúng thầu

Liên danh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC và CÔNG TY TNHH MTV IN VÀ THƯƠNG MẠI TTXVN VINADATAXA và CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC TẠI ĐÀ NẴNG

0100107860 - CÔNG TY TNHH MTV IN VÀ THƯƠNG MẠI TTXVN VINADATAXA,

0400820102 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC TẠI ĐÀ NẴNG,

0104755693 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

   

Giá trúng thầu

2.622.583.700 VND

   
   
   

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

   

Thời gian thực hiện HĐ

6 Tháng

   

Văn bản phê duyệt

2681/QĐ-QLCDA ngày 10/12/2018

   

Ngày phê duyệt

10/12/2018

   

Thời điểm hoàn thành

17/01/2019

   

 

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2