Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: GÓI THẦU: NCB/2018/03 “IN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG”

Ngày đăng: 17.01.2019   -   Lượt xem: 4781

Số TBMT

20181053657-00

Số hiệu KHLCNT

20180566928

Tên gói thầu

In tài liệu hướng dẫn về hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Bên mời thầu

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Thời điểm đóng thầu

27/11/2018 10:00

Hình thức lựa chọn NT

Đấu thầu rộng rãi

Giá dự toán

2.599.088.000 VND

Giá gói thầu

2.599.088.000 VND

Đính kèm thông báo kết quả LCNT

QĐ 2682 - 10.12.2018 - KQ NCB02 In NCNTCD.pdf

 


 

Top of Form

 

Nhà thầu trúng thầu

Liên danh Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần In và Thương Mại Trường An

0101493714 - Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội,

0105314356 - Công ty cổ phần In và Thương Mại Trường An

   

Giá trúng thầu

1.863.862.000 VND

   
   
   
   

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

   

Thời gian thực hiện HĐ

6 Tháng

   

Văn bản phê duyệt

2682/QĐ-QLCDA ngày 10/12/2018

   

Ngày phê duyệt

10/12/2018

   

Thời điểm hoàn thành

17/01/2019

   

 

 

 

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2