Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: GÓI THẦU: S/2018/02 “IN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”

Ngày đăng: 01.01.1970   -   Lượt xem: 5420

Số TBMT

20181135271-00

Số hiệu KHLCNT

20180566928

Tên gói thầu

In tài liệu hướng dẫn về Giáo dục ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Bên mời thầu

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Thời điểm đóng thầu

27/11/2018 09:00

Hình thức lựa chọn NT

Chào hàng cạnh tranh

Giá dự toán

1.684.180.800 VND

Giá gói thầu

1.684.180.800 VND

Đính kèm thông báo kết quả LCNT

QĐ 2680 - 10.12.2018 - KQ S02 In BĐKH.pdf

 

 

Nhà thầu trúng thầu

Liên danh CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG và Công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh

0102365521 - CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG,

0101712645 - Công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh

Giá trúng thầu

1.660.996.326 VND 

   
   
   

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

Thời gian thực hiện HĐ

6 Tháng

Văn bản phê duyệt

2680/QĐ-QLCDA ngày 10/12/2018

Ngày phê duyệt

10/12/2018

Thời điểm hoàn thành

17/01/2019

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2