Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU, Gói thầu S/2018/10 “Dịch vụ bồi dưỡng trực tuyến cho hiệu trưởng và giáo viên các cụm trường về nâng cao nhận thức cộng đồng”

Ngày đăng: 09.08.2018   -   Lượt xem: 5057

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

GÓI THẦU CHỈ ĐỊNH THẦU

Gói thầu S/2018/10 Dịch vụ bồi dưỡng trực tuyến cho hiệu trưởng và giáo viên các cụm trường về nâng cao nhận thức cộng đồng

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Thiết bị và Công nghệ Giáo dục Việt Nam;

- Mã số doanh nghiệp: 0106012848

- Giá trúng thầu: 192.060.000 VNĐ (Một trăm chín mươi hai triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng) , đã bao gồm thuế, phí;

- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng;

- QĐ phê duyệt KQLCNT số 1659/QĐ-QLCDA ngày 02/8/2018 do Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

 

 

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2