Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Gói thầu S/2018/11 “Dịch vụ bồi dưỡng trực tuyến cho giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục bảo tồn và phát giá trị văn hóa các DTTS

Ngày đăng: 24.09.2018   -   Lượt xem: 3890

Gói thầu: S/2018/11 Dịch vụ bồi dưỡng trực tuyến cho giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Công nghệ Viking;

- Mã số doanh nghiệp: 0104877363;

- Giá trúng thầu: 253.440.000 VND (Hai trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng), đã bao gồm thuế, phí;

- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng;

- QĐ phê duyệt KQLCNT số 2000/QĐ-QLCDA ngày 13/9/2018 do Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2