Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU, Gói thầu S/2018/25 “Dịch vụ bồi dưỡng trực tuyến cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở về thực hiện, giám sát đánh giá các hoạt động dự án”

Ngày đăng: 10.08.2018   -   Lượt xem: 3937

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

GÓI THẦU CHỈ ĐỊNH THẦU

Gói thầu S/2018/25 Dịch vụ bồi dưỡng trực tuyến cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở về thực hiện, giám sát đánh giá các hoạt động dự án

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Thiết bị và Công nghệ Giáo dục Việt Nam;

- Mã số doanh nghiệp: 0106012848

- Giá đề nghị trúng thầu: 221.925.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi mốt triệu, chín trăm hai mươi lăm nghìn đồng./.), đã bao gồm thuế, phí;

- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng;

- QĐ phê duyệt KQLCNT số 1661/QĐ-QLCDA ngày 02/8/2018 do Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

 

 

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2