Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU, Gói thầu S/2018/29 “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Dự án năm 2013, 2014, 2015, 2016”

Ngày đăng: 10.08.2018   -   Lượt xem: 3393

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

GÓI THẦU CHỈ ĐỊNH THẦU

Gói thầu S/2018/29 Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Dự án năm 2013, 2014, 2015, 2016

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Văn thư Lưu trữ;

- Mã số doanh nghiệp: 0102967068

- Giá đề nghị trúng thầu: 148.261.000 VND (Một trăm bốn mươi tám triệu, hai triệu sáu mươi mốt triệu đồng), đã bao gồm thuế và phí;

- Nguồn vốn: Vốn Đối ứng Trung ương;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng;

- QĐ phê duyệt KQLCNT số 1676/QĐ-QLCDA ngày 03/8/2018 do Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

 

 

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2