Thông tin đấu thầu

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 01-NCB-Lạng Sơn

Ngày đăng: 21.02.2017   -   Lượt xem: 9545

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

  1. Thông tin chung
  1. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
  2. Tên gói thầu: gói thầu số 01-NCB-Lạng Sơn
  3. Số thông báo mời thầu: số 92 ngày 20/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước
  5. Giá gói thầu:

Lô 1:  Xây dựng trường THCS Lộc Yên, huyện Cao Lộc: 5.393.841.111 VNĐ, trong đó chi phí dự phòng là 491.915.545 VNĐ

Lô 2:  Xây dựng trường THCS Thạch Đạn, huyện Cao Lộc: 3.675.610.880 VNĐ, trong đó chi phí dự phòng là 334.146.444 VNĐ

 

II. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Giá dự thầu được đọc tại buổi mở thầu (đồng)

Giá đánh giá

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu (hoặc không trúng thầu)

Lý do bị loại

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Nhà thầu số 1: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Việt Bắc

 

 

 

 

Trọn gói

 

 

Lô số 1:

Giá trong bảng kê hoạt động 5.399.285.000 VND

5.399.285.000 VND

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 3

360 ngày

2

Nhà thầu số 2: Công ty cổ phần xây dựng Thành Sơn

 

 

 

 

 

 

Lô số 1:

4.900.218.323

4.900.218.323

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 2

360 ngày

3

Nhà thầu số 3: Công ty cổ phần xây dựng Trường An Lạng Sơn

 

 

 

 

 

 

Lô số 2:

3.331.427.000

3.331.427.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 2

Không nêu

4

Nhà thầu số 4: Công ty TNHH Hải Lộc

 

 

 

 

 

 

Lô số 1:

5.388.924.000

 

Nhà thầu bị loại

Đơn dự thầu không ký và đóng dấu đầy đủ

360 ngày

5

Nhà thầu số 5: Công ty TNHH MTV Thuận Thiên

 

 

 

 

 

 

Lô số 1:

4.896.689.000

4.896.689.000

Nhà thầu trúng thầu

 

360 ngày

6

Nhà thầu số 6: Công ty TNHH xây dựng Phúc Sơn

 

 

 

 

 

 

Lô số 2:

3.332.524.000

3.332.524.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 3

360 ngày

7

Nhà thầu số 7: Công ty TNHH xây dựng Thắng Lợi

 

 

 

 

 

 

Lô số 2:

3.327.257.000

3.327.257.000

Nhà thầu trúng thầu

 

360 ngày

 

 

III. Quy mô của hợp đồng được trao:

- Lô 1: Xây dựng Nhà lớp học 04 phòng + 01 phòng bộ môn Vật Lý; Nhà công vụ giáo viên 03 phòng; Nhà bán trú học sinh 04 phòng; 01 nhà bếp; 01 nhà vệ sinh cho học sinh bán trú; 01 nhà vệ sinh chung, trường THCS Lộc Yên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

- Lô 2: Xây dựng Nhà 08 phòng ở bán trú học sinh + 01 phòng thư viện + 01 bếp, trường THCS Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

 

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2