Thông tin đấu thầu

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 01-NCB-Lào Cai, bao gồm 3 lô

Ngày đăng: 27.09.2016   -   Lượt xem: 9139

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

  1. Thông tin chung
  1. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
  2. Tên gói thầu: gói thầu số 01-NCB-Lào Cai
  3. Số thông báo mời thầu: số 76 ngày 26/4/2016 và số 81 ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước
  5. Giá gói thầu: 8.571.391.000 VNĐ, trong đó:

Lô số 1: Xây dựng trường THCS số 1 Xuân Hòa, huyện Bảo Yên. 3.684.352.000 VNĐ;

Lô số 2: Xây dựng trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Cốc Ly 2 huyện Bắc Hà. 2.265.180.000 VNĐ;

Lô số 3: Xây dựng trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nấm Lư huyện Mường Khương. 2.621.859.000 VNĐ

  1. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Giá dự thầu được đọc tại buổi mở thầu (đồng)

Giá đánh giá

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu (hoặc không trúng thầu)

Lý do bị loại

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình Tây Bắc:

 

 

 

 

Trọn gói

 

 

Lô số 1:

3.684.728.000

3.684.728.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 4

240 ngày

 

Lô số 2:

2.267.127.000

2.267.127.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 4

240 ngày

 

Lô số 3:

2.618.627.000

2.618.627.000

Nhà thầu trúng thầu

 

240 ngày

2

Công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp thương mại Hoàng Sơn:

 

 

 

 

 

 

Lô số 2:

2.264.660.000

2.264.660.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 3

240 ngày

3

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quang Tạo:

 

 

 

 

 

 

Lô số 1:

3.680.700.000

3.680.700.000

Nhà thầu trúng thầu

 

240 ngày

 

Lô số 2:

2.264.538.000

2.264.538.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 2

240 ngày

 

Lô số 3:

2.620.593.000

2.620.593.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 3

240 ngày

4

Doanh nghiệp tư nhân Thành Dũng:

 

 

 

 

 

 

Lô số 1:

3.683.108.000

3.683.108.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 2

240 ngày

5

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Yên Bình:

 

 

 

 

 

 

Lô số 1:

3.684.074.000

3.684.074.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thư 3

240 ngày

 

Lô số 2:

2.263.923.000

2.263.923.000

Nhà thầu trúng thầu

 

240 ngày

 

Lô số 3:

2.619.365.000

2.619.365.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 2

240 ngày

III. Quy mô của hợp đồng được trao:

- Lô số 1: Xây dựng nhà lớp học 02 phòng học + 01 phòng thư viện; 06 phòng bán trú học sinh; 02 phòng công vụ giáo viên; 01 bếp nấu học sinh; 01 nhà vệ sinh cho học sinh, trường THCS số 1 Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

- Lô số 2: Xây dựng nhà lớp học 02 phòng học + 01 phòng thư viện; 02 phòng công vụ giáo viên, trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Cốc Ly 2 huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

- Lô số 3: Xây dựng nhà lớp học 02 phòng học + 01 phòng bộ môn vật lý; 04 phòng công vụ giáo viên; 01 nhà vệ sinh, trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nấm Lư huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2