Thông tin đấu thầu

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số: 01-NCB- Thanh Hóa, bao gồm 4 lô

Ngày đăng: 23.08.2016   -   Lượt xem: 9383

Gói thầu số: 01-NCB- Thanh Hóa, bao gồm 4 lô

Thuộc Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, tỉnh Thanh Hóa.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

  1. Thông tin chung
  1. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
  2. Tên gói thầu: gói thầu số 01 -NCB-Thanh Hóa.
  3. Số thông báo mời thầu: Số 78 ngày 28/4/2016 trên Báo đấu thầu
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước
  5. Giá gói thầu:

+ Lô 1: Trường THCS Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa: 2.785.000.000 VNĐ;

+ Lô 2: Trường THCS Quảng Vọng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa: 3.494.700.000 VNĐ;

+ Lô 3: Trường THCS Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa: 2.677.000.000 VNĐ;

+ Lô 4: Trường THCS Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.: 2.891.400.000 VNĐ;

  1. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Giá dự thầu được đọc tại buổi mở thầu (đồng)

Giá đánh giá

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu (hoặc không trúng thầu)

Lý do bị loại

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng G9 Windows

 

 

 

 

Trọn gói

 

 

Lô số 3:

2.668.590.000

2.668.590.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp hạng hai

180 ngày

2

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hùng Cường

 

 

 

 

 

 

Lô số 1:

 

   2.779.690.000

 

Hiệu lực của HSDT và bảo đảm dự thầu không hợp lệ., chữ ký trong giấy phép kinh doanh khác chữ ký trong đơn dự thầu

Nhà thầu bị loại

Hiệu lực của HSDT và bảo đảm dự thầu không hợp lệ., chữ ký trong giấy phép kinh doanh khác chữ ký trong đơn dự thầu

180 ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam An

 

 

 

 

 

 

Lô số 2:

 

3.468.193.000

3.468.193.000

Nhà thầu trúng thầu

 

240 ngày

 

Lô số 3:

 

2.673.167.000

2.673.167.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp hạng ba

180 ngày

4

Công ty cổ phần Ngọc Hải

 

 

 

 

 

 

Lô số 1:

 

2.781.826.000

2.781.826.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp hạng hai

180 ngày

 

Lô số 4:

 

2.874.892.000

2.874.892.000

Nhà thầu trúng thầu

 

180 ngày

5

Công ty TNHH Tân Nam Thành

 

 

 

 

 

 

 

Lô số 3

 

2.648.796.000

2.648.796.000

Nhà thầu trúng thầu

 

180 ngày

 

 

Lô số 4

 

2.880.143.000

2.880.143.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp hạng hai

180 ngày

6

Công ty TNHH xây dựng Thành Long

 

 

 

 

 

 

 

Lô 2

 

3.490.464.000

3.490.464.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp hạng ba

240 ngày

 

 

Lô 4

 

2.887.914.000

2.887.914.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp hạng ba

180 ngày

7

Công ty TNHH Trưởng Thành

 

 

 

 

 

 

 

Lô 1

 

2.770.736.000

2.770.736.000

Nhà thầu trúng thầu

 

180 ngày

 

 

Lô 2

 

3.490.248.000

3.490.248.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp hạng hai

240 ngày

III. Quy mô của hợp đồng được trao:

+ Lô 1: Xây dựng 4 phòng học, 1 phòng thư viện trường THCS Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;

+ Lô 2: Xây dựng 2 phòng học, 1 phòng học bộ môn, 1 phòng thư viện, 1 nhà vệ sinh trường THCS Quảng Vọng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

+ Lô 3: Xây dựng 6 phòng học trường THCS Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

+ Lô 4: Xây dựng 6 phòng học trường THCS Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2