Thông tin đấu thầu

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Tuyển đơn vị Kiểm toán độc lập

Ngày đăng: 04.04.2017   -   Lượt xem: 8490

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 043 974 1541 /fax: 043 974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

         

TT

Tên dự án

 

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu  

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

Dự án Giáo dục THCS khu vực KKN, giai đoạn 2

Tuyển công ty kiểm toán độc lập (giai đoạn 1 – 3 năm đầu)

Số 150 ngày 10/08/2016 trên Báo đấu thầu và Số 8914 ngày 10/08/2016 trên Báo Việt Nam News

Lựa chọn dựa trên chi phí thấp nhất (LCS)

97.875 USD

24.247 USD (Hai mươi tư nghìn, hai trăm bốn mươi bảy đô-la Mỹ - Đã bao gồm thuế, chi phí)

Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

Trọn gói

18 tháng

QĐ số 16/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 23/03/2017

 

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2