Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: S/2019/29 - Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường THCS các huyện Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, Gói 3 tại Khánh Hòa

Ngày đăng: 25.10.2019   -   Lượt xem: 6145

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Số TBMT

20191002750-00

   

Số hiệu KHLCNT

20190953059

   

Tên gói thầu

S/2019/29 - Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, Gói 3 tổ chức tại Khánh Hòa

   

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

   

Chủ đấu tư

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

   

Hình thức lựa chọn NT

Chào hàng cạnh tranh

   

Giá dự toán

 556.050.000 VND

   

Giá gói thầu

    

556.050.000  VND

   

Tổng giá gói thầu   

556.050.000  VND

Ngày quy đổi

23/09/2019

   

Đính kèm thông báo kết quả LCNT

qd 115-2019.pdf

Nhà thầu trúng thầu

Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại dịch vụ Minh Thủy

   

Giá trúng thầu

    

537.030.000  VND

   

 

Tổng giá trúng thầu   

537.030.000  VND

   

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

   

Thời gian thực hiện HĐ

9  Tháng

   

Văn bản phê duyệt

115/QĐ-DATHCSKKN2

   

Ngày phê duyệt

21/10/2019

   

Thời điểm hoàn thành

25/10/2019

   

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2