Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN: S/2018/14 - Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, Gói

Ngày đăng: 02.01.2019   -   Lượt xem: 6652

S/2018/14 - Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, Gói 3

 Số TBMT

20180862173-00

   Số hiệu KHLCNT

20180566928

   Tên gói thầu

Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, Gói 3

   Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

   Chủ đấu tư

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

   Hình thức lựa chọn NT

Chào hàng cạnh tranh trong nước

   Giá dự toán

 1.083.300.000 VND

   Giá gói thầu

1.231.350.000  VND

 

   

Tổng giá gói thầu   

1.231.350.000  VND

Ngày quy đổi

31/05/2018 00:00

   

* Đính kèm thông báo kết quả LCNT

 

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2