Thông tin đấu thầu

Gói thầu: Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp cho cán bộ thư viện trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện – Gói 1

Ngày đăng: 13.03.2019   -   Lượt xem: 5745

[Thông tin cơ bản về gói thầu]

 

Số TBMT

20190310201-00

Tên gói thầu

Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp cho cán bộ thư viện trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, Gói 1

Bên mời thầu

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Đấu thầu

Trong nước

Số KHLCNT

20190103803 - 00

Hình thức dự thầu

Đấu thầu không qua mạng

Thời gian kết thúc nhận HSDT

13/03/2019 08:00 ~ 22/03/2019 10:00

Thời điểm mở thầu

22/03/2019 10:15

Giá gói thầu

1.279.000.000 VNĐ

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2