Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: " Gói thầu:S/2020/29 "Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường THCS các huyện Dự án về TVHN cho học sinh khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số, Gói 2 tổ chức tại Đăk Lăk”

Ngày đăng: 18.12.2020   -   Lượt xem: 3589

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HẢNG

Tên gói thầu: S/2020/29 "Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số, Gói 2 tổ chức tại Đăk Lăk”.

Số TB: 20201244318-00

Dự toán: 914.100.000 VND (Bằng chữ: Chín trăm mười bốn triệu, một trăm nghìn đồng).

Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2020;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng.

Thời gian phát hành HSYC: Từ 9 giờ 00 phút ngày 18/12/2020 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 28/12/2020.

Thời gian hết hạn nộp HSĐX: Trước 10 giờ 00 phút ngày 28/12/2020.

Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 VND (Một triệu đồng).

Địa điểm bán HSYC: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, tầng 6, toà nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

File đính kèm: QD 3969_2.pdf

↓ Tải xuống

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2