Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: Gói thầu Dịch vụ Tập huấn trực tiếp Bồi dưỡng cho hiệu trưởng và giáo viên về hoạt động cụm trường tại các tỉnh khu vực miền Bắc

Ngày đăng: 22.08.2017   -   Lượt xem: 7604

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2.

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 974 1541/fax: 0243 974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn

Mã số thuế: 0106566042

1. Tên gói thầu: Dịch vụ Tập huấn trực tiếp Bồi dưỡng cho hiệu trưởng và giáo viên về hoạt động cụm trường tại các tỉnh khu vực miền Bắc

  • Loại gói thầu:

          Xây lắp            Mua sắm hàng hóa         Phi tư vấn   x    Hỗn hợp

  • Giá gói thầu: 698,000,000 VNĐ (Sáu trăm chín mươi tám triệu đồng, đã bao gồm thuế, phí).
  • Nội dung chính của gói thầu: Dịch vụ Tập huấn trực tiếp Bồi dưỡng cho hiệu trưởng và giáo viên về hoạt động cụm trường tại các tỉnh khu vực miền Bắc.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý III/2017

2. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

3. Nguồn vốn: Vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ  8 giờ 00, ngày 04 tháng 08 năm 2017 đến trước 10 giờ 00, ngày 11 tháng 08 năm 2017

7. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2. Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243 974 1541/fax: 0243 974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Phát miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: Không có

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 04 tháng 08 năm 2017

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 15, ngày 11 tháng 08 năm 2017

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2