Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: Gói thầu ICB/2015/02 - Thiết bị cho cụm trường

Ngày đăng: 13.09.2016   -   Lượt xem: 7968

- Lô 1 – Thiết bị cho cụm trường khu vực Trung du, miền núi phía Bắc;

- Lô 2 – Thiết bị cho cụm trường khu vực Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận khoản vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, và sẽ sử dụng một phần khoản vay này chi trả cho gói thầu Cung cấp Thiết bị cho cụm trường (số ICB/2015/02).

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông qua Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 kính mời các nhà thầu đủ điều kiện, nộp Hồ sơ dự thầu có niêm phong để cung cấp, giao hàng và lắp đặt thiết bị cho cụm trường. Gói thầu bao gồm 02 lô:

- Lô 1 – Thiết bị cho cụm trường khu vực Trung du, miền núi phía Bắc;

- Lô 2 – Thiết bị cho cụm trường khu vực Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long.

 (Chi tiết được cung cấp trong Hồ sơ mời thầu).

3. Hình thức Đấu thầu rộng rãi quốc tế (ICB) theo phương thức Một giai đoạn - Một túi hồ sơ sẽ được áp dụng và thực hiện đối với tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ như mô tả trong Hồ sơ mời thầu. 

4. Để tìm hiểu thêm thông tin và hướng dẫn về Hồ sơ mời thầu, Nhà thầu có thể liên hệ:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ban Quản lý dự án trung ương

DỰ ÁN GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ KHU VỰC KHÓ KHĂN NHẤT, GIAI ĐOẠN 2

Đại diện: Ông Đào Ngọc Nam, Giám đốc BQLDA trung ương.

Địa chỉ: Tầng 6, 193C3, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Mã Zip: 10000.

Điện thoại: +84 4 3974 1541

Fax: +84 4 3974 1480

E-mail: lsemdap2@moet.edu.vn

5. Để mua Hồ sơ mời thầu, các nhà thầu hợp lệ cần:

  • Gửi tới địa chỉ nêu trên yêu cầu cung cấp Hồ sơ mời thầu gói thầu ICB/2015/02 Thiết bị cho cụm trường.
  • nộp một khoản phí không hoàn lại 150 USD (Một trăm năm mươi đô la Mỹ). Phương thức thanh toán là Tiền mặt hoặc chuyển khoản theo các thông tin sau:

 Ngân hàng/Chi nhánh

: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình

Địa chỉ

: 34 Cửa Nam, Ba Đình, Hà Nội

Tên tài khoản

: Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Số tài khoản

: 181020000000477 (USD)

: 181010000000623 (VND)

Mã SWIFT

: ICBVVNVX 124

Ngân hàng trung gian

: JPMORGANCHASE BANK

Địa chỉ

: NEW YORK - US

Mã SWIFT

: CHASUS 33

 
  • Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi tới nhà thầu qua đơn vị chuyển phát nếu người nhận ở nước ngoài và giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện nếu người nhận ở trong nước. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

6. Nộp Hồ sơ dự thầu:

  • gửi tới địa chỉ liên hệ nêu trên
  • vào lúc hoặc trước hạn nộp: 10 giờ sáng, ngày 26 tháng 10 năm 2016
  • kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở ngay sau thời hạn nộp với sự hiện diện của đại diện nhà thầu.

7. Ban quản lý dự án sẽ không có trách nhiệm với bất cứ chi phí phát sinh cho Nhà thầu liên quan tới việc chuẩn bị và nộp Hồ sơ dự thầu.

8. Khi so sánh các Hồ sơ dự thầu, quy chế ưu tiên nội địa của ADB sẽ được áp dụng theo các quy định tại Hồ sơ mời thầu.

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2