Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: Gói thầu: ICS/2019/01 Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước về Tái định cư

Ngày đăng: 02.10.2019   -   Lượt xem: 6383

Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm

 

Gói thầu: ICS/2019/01 Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước về Tái định cư

 

  1. Chính phủ Việt Nam đã nhận được khoản vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, và dự định sử dụng một phần của khoản vay này để thanh toán cho hợp đồng Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước về Tái định cư.
  2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) là bên vay, đồng thời là Cơ quan Chủ quản (CQCQ) (Chủ đầu tư), Bộ GDĐT đã giao cho Ban Quản lý Dự án Trung ương (Ban QLDA) nhiệm vụ Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước về Tái định cư thực hiện dự án căn cứ theo Hướng dẫn sử dụng tư vấn cho Ngân hàng Phát triển Châu Á và các Bên vay (tháng 3, 2013 và được sửa đổi theo thời gian) áp dụng phương pháp Tuyển dụng tư vấn độc lập.
  3. Nội dung đầy đủ được trình bày chi tiết trong Điều khoản tham chiếu (TOR) và có thể được tải xuống từ trang web của ADB tại địa chỉ http://csrn.adb.org từ ngày 07/10/2019. Dự kiến chuyên gia làm việc trong vòng 54 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 11/11/2019.
  4. Nhiệm vụ của chuyên gia tư vấn trong nước về Tái định cư sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở những công việc dưới đây: (i) Hỗ trợ BQL dự án trung ương về tái định cư thực hiện nhiệm vụ được giao, bao gồm: Phối hợp với các BQL dự án địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các khảo sát đo đạc chi tiết (DMS)/khảo sát Kinh tế xã hội (SES) tại khu vực các trường THCS xếp loại B của dự án; Nghiên cứu dữ liệu/thông tin có thể được yêu cầu và tiến hành xử lý thông tin, dữ liệu DMS/SES trong quá trình chuẩn bị các Kế hoạch tái định cư và Kế hoạch tái định cư và phát triển DTTS cho các tiểu dự án loại B; Xác thực các tiểu dự án loại C, đặc biệt là quyền sử dụng đất nhằm chuẩn bị cho việc lập báo cáo thẩm định; Chuẩn bị các Kế hoạch tái định cư và/hoặc Kế hoạch tái định cư và phát triển DTTS cho các tiểu dự án loại B nhất quán với Yêu cầu về An toàn 2 của ADB về Tuyên bố Chính sách Bảo hộ An toàn năm 2009 và các báo cáo thẩm định cho các tiểu dự án loại C; Đánh giá bồi thường (nếu có), hỗ trợ người bị ảnh hưởng tại từng khu vực thuộc tiểu dự án, và xác nhận không có khiếu nại hoặc khiếu nại chưa được giải quyết; Tổ chức các cuộc hội thảo về tái định cư trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng đồng thời phổ biến hướng dẫn, quy định và chính sách của Chính phủ và ADB về thu hồi đất và tái định cư cho các trường học và công đồng (khi cần thiết); Hỗ trợ BQL dự án trung ương giám sát việc thực hiện Kế hoạch tái định cư (nếu có); (ii) Tổ chức thăm các trường dự kiến được đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đánh giá về các vấn đề an sinh xã hội và tái định cư để viết các báo cáo trình BQL dự án trung ương/ADB về tái định cư không tự nguyện và các vấn đề an sinh xã hội khác; và (iii) Đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất của các trường thụ hưởng.
  5. HSQT phải được nộp trực tuyến, theo mẫu chuẩn có tại http://csrn.adb.org trước hoặc trong ngày 16/10/2019. Ban QLDA không nhận HSQT nộp theo hình thức khác.
  6. Chuyên gia tư vấn quan tâm có thể liên hệ với Ban Quản lý Dự án Trung ương (Ban QLDA) tìm hiểu thêm thông tin (bao gồm cả thông tin về Điều khoản tham chiếu) theo địa chỉ:

 

Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Tầng 6, số 193C3 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +824 3 974 1541

Fax: +824 3 974 1480

Email: lsemdap2@moet.edu.vn

 

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2