Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: "Gói thầu S/2020/02 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường môn Lịch sử, Địa lý tại Đăk Lăk "

Ngày đăng: 30.12.2020   -   Lượt xem: 2563

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HẢNG

Tên gói thầu: S/2020/02 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường môn Lịch sử, Địa lý tại Đăk Lăk”.

Số TB: 20201250846-00

Dự toán: 687.750.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi bảy triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2020;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng.

Thời gian phát hành HSYC: Từ 9 giờ 00 phút ngày 23/12/2020 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 31/12/2020.

Thời gian hết hạn nộp HSĐX: Trước 9 giờ 00 phút ngày 31/12/2020.

Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 VND (Một triệu đồng).

Địa điểm bán HSYC: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, tầng 6, toà nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2