Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: Gói thầu S/2020/11 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường môn Vật lí, Hóa học, Sinh học tại Phú Thọ

Ngày đăng: 30.12.2020   -   Lượt xem: 3048

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HẢNG

Tên gói thầu: S/2020/11 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường môn Vật lí, Hóa học, Sinh học tại Phú Thọ”.

Số TB: 20201250914-00

Dự toán: 1.378.500.000 VND (Bằng chữ: Một tỉ, ba trăm bảy mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng).

Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2020;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng.

Thời gian phát hành HSYC: Từ 9 giờ 00 phút ngày 23/12/2020 đến trước 15 giờ 00 phút ngày 31/12/2020.

Thời gian hết hạn nộp HSĐX: Trước 15 giờ 00 phút ngày 31/12/2020.

Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 VND (Một triệu đồng).

Địa điểm bán HSYC: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, tầng 6, toà nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2