Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: Gói thầu "S/2020/30 "Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường THCS các huyện dự án về tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khu vực khó khăn và DTTS, Gói 3 tại HP

Ngày đăng: 02.12.2020   -   Lượt xem: 4273

 

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20201203279 - 00

Số hiệu KHLCNT

20201189908

Lĩnh vực đấu thầu

Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn Nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh

Tên gói thầu

S/2020/30

Tên dự án

Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Tên bên mời thầu

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Địa điểm bán/phát hành hồ sơ

Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, tầng 6, toà nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tỉnh / thành phố

Thành phố Hà Nội

 Nguồn vốn

Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á

Thời gian bán/phát hành hồ sơ

Từ ngày 07/12/2020 09:00

Đến ngày 14/12/2020 09:00

Thông tin gói thầu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HẢNG

Tên gói thầu: S/2020/30 "Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường trung học cơ sở các huyện dự án về tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số, Gói 3 tổ chức tại Hải Phòng”.

Dự toán: 1.663.350.000 VND (Bằng chữ: Một tỉ sáu trăm sáu mươi ba triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng).

Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2020;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng.

Thời gian phát hành HSYC: Từ 9 giờ 00 phút ngày 07/12/2020 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 14/12/2020.

Thời gian hết hạn nộp HSĐX: Trước 9 giờ 00 phút ngày 14/12/2020.

Địa điểm bán HSYC: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, tầng 6, toà nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

Thời gian đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 14/12/2020.

Thời gian mở thầu: 9 giờ 15 phút ngày 14/12/2020.

Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, tầng 6, toà nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

File đính kèm: QĐ số 4986 ngày 30.12.2019 Giao dự toan năm 2020.pdf

↓ Tải xuống

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2