Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: Gói thầu Thuê văn phòng dự án: Giai đoạn 1 (133m2): 03 tháng từ tháng 10 2021 đến hết tháng 12 2021

Ngày đăng: 08.10.2021   -   Lượt xem: 3957

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2