Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: S/2019/10 - Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường gói 3 tổ chức tại Cần Thơ

Ngày đăng: 09.10.2019   -   Lượt xem: 5841

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên gói thầu: S/2019/10 - Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường gói 3 tổ chức tại Cần Thơ  ;

Tổng dự toán gói thầu (đã bao gồm thuế, phí): 1.326.900.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu, chín trăm nghìn đồng./.);

Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: IV/2019;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng;

Thời gian bắt đầu bán HSYC: 09:00 ngày  14/10/2019

Thời gian kết thúc bán HSYC: 9:00 ngày  21/10/2019

Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 -  Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Phát hành HSYC: Có phí          Giá bán: 500.000  VND (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng./.)

Thời điểm mở thầu: 9:15  ngày 21/10/2019

Địa điểm mở thầu: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 -  Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2