Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: S/2020/05, Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường môn Vật lí, Hóa học, Sinh học tại Cần Thơ.

Ngày đăng: 16.09.2020   -   Lượt xem: 4652

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20200942655 - 00

Số hiệu KHLCNT

20200321592

Lĩnh vực đấu thầu

Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn Nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh

Tên gói thầu

S/2020/05

Tên dự án

Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Tên bên mời thầu

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Địa điểm bán/phát hành hồ sơ

Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, tầng 6, toà nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tỉnh / thành phố

Thành phố Hà Nội

 Nguồn vốn

Vốn vay ADB

Thời gian bán/phát hành hồ sơ

Từ ngày 21/09/2020 08:00

Đến ngày 29/09/2020 09:00

Thông tin gói thầu

Tên gói thầu: S/2020/05 "Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường môn Vật lí, Hóa học, Sinh học tại Cần Thơ" 

Giá trị gói thầu: 1.777.500.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm bảy mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng).

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian phát hành HSYC: Từ 8h00 ngày 21/9/2020 đến trước 9h00 ngày 29/9/2020.

Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 29/9/2020.

Thời điểm mở thầu: 9h15 ngày 29/9/2020.

Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 VND (Một triệu đồng).

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2